Tunnuslukuja

Opiskelijoiden kokonaismäärä 10 000
- päätoimisia opiskelijoita 8 000

Henkilöstöä 932 

Omat kiinteistöt
- rakennusten bruttoala n. 200.000 m2
- kiinteistöomaisuus n. 300 milj. euroa

Talous
- kokonaistulot 85 milj. euroa (v. 2018)

Lisää tunnuslukuja Toiminta- ja talous -sivulla (toiminta- ja taloussuunnitelma, tilinpäätös-toimintakertomus, HR-raportti)

 

Osekk bttom image