Tunnuslukuja

Opiskelijoiden kokonaismäärä 11 000
- nuorten koulutuksessa 5 500
- aikuiskoulutuksessa 5 500

Henkilöstöä 853 (31.12.2016)

Omat kiinteistöt
- rakennusten bruttoala 209.000 m2
- kiinteistöomaisuus n. 300 milj. euroa

Talous
- kokonaistulot 91 milj. euroa (v. 2016)

Lisää tunnuslukuja Toiminta- ja talous -sivulla (toiminta- ja taloussuunnitelma, tilinpäätös-toimintakertomus, HR-raportti)

 

Osekk bttom image