Tunnuslukuja

Opiskelijoiden kokonaismäärä 14 000

Henkilöstöä 935 

Omat kiinteistöt
- rakennusten bruttoala 202.000 m2
- kiinteistöomaisuus n. 300 milj. euroa

Talous
- kokonaistulot 85 milj. euroa (v. 2018)

Lisää tunnuslukuja Toiminta- ja talous -sivulla (toiminta- ja taloussuunnitelma, tilinpäätös-toimintakertomus, HR-raportti)

 

Osekk bttom image