Osekkin hallinto

Kuntayhtymän kahdeksan omistajakunnan tekemä perussopimus on Osekkin perustamisasiakirja, jolla kunnat ovat kuntalain mukaisesti sopineet yhteistoiminnasta

  • ylläpitää, järjestää ja antaa ammatillista koulutusta ja aikuiskoulutusta sekä
  • hoitaa kuntien puolesta yhtymäkokouksen päättämiä tehtäviä.

Perussopimuksessa määrätään muun muassa yhtymäkokouksen ja -hallituksen tehtävistä.

Hallintosääntö on johtosääntö, joka sisältää muun muassa määräyksiä taloudenhoidosta, toimielinten ja viranhaltijoiden tehtävistä ja toimivallasta sekä kokousmenettelystä. Yhtymähallitus päättää toimivaltansa siirtämisestä hallintosäännön perusteella.

Konserniohje on kuntayhtymän omistajaohjauksen väline. Osekk-konsernin muodostavat koulutuskuntayhtymä ja sen tytäryhtiö OSAO Edy Oy.

- Perussopimus

- Hallintosääntö

- Konserniohje

Yhtymäkokous

Osekkin ylin päätöksentekoelin on yhtymäkokous, joka päättää muun muassa yhtymän talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta, valitsee hallituksen ja lautakuntien jäsenet sekä hyväksyy johtosäännöt.

Kullakin jäsenkunnalla (Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä) on yhtymäkokouksessa yhtä monta ääntä kuin jäsenkunnassa viimeksi toimitettuja kunnallisvaaleja seuraavassa vuodenvaihteessa on asukkaita.

Yhtymäkokouksen puheenjohtajisto:
puheenjohtaja Hanna Sarkkinen (Oulu), 1. varapuheenjohtaja Aki Manninen (Oulu), 2. varapuheenjohtaja Olli Kohonen (Oulu) ja 3. varapuheenjohtaja Ahti Tahkola (Kempele).

Yhtymäkokouksen esityslistat ja pöytäkirjat

Yhtymähallitus

Hallitus vastaa kuntayhtymän taloudesta ja hallinnosta, valvoo yhtymän etua, edustaa kuntayhtymää ja tekee sen puolesta sopimukset.

Osekkin yhtymähallituksessa on 9 jäsentä, joista seitsemän valitaan Oulun kaupungin ehdottamista henkilöistä ja kaksi perussopimuksen määräämällä tavalla muista jäsenkunnista. Hallituksen puheenjohtaja on Mari-Leena Talvitie (Oulu) ja varapuheenjohtaja Vesa Saarinen (Oulu).

Hallituksessa esittelijänä toimii kuntayhtymäjohtaja-rehtori.   

Hallituksen esityslistat ja pöytäkirjat

Kuntayhtymäjohtaja-rehtori

Kuntayhtymää johtaa yhtymähallituksen alaisuudessa kuntayhtymän johtaja, fil. toht. Jarmo Paloniemi.

Kuntayhtymän johtaja on myös Oulun seudun ammattiopiston rehtori. Ammattiopiston vararehtori on Raija Näppä.

Osekk bttom image