Osekkin henkilöstötoimikunta 1.8.2016 - 31.7.2020

Yhtymätason henkilöstötoimikunta toimii työnantajan ja henkilöstön välisenä yhteistyöelimenä, jossa käsitellään kaikki tärkeät kuntayhtymän toimintojen kehittämistä ja taloutta koskevat asiat, joilla on merkitystä kuntayhtymän palveluksessa olevan henkilöstön aseman ja työolosuhteiden kannalta.

Henkilöstöä edustavat jäsenet 

Johanna Vesenterä, lehtori
- varajäsen Anu Virpi, opettaja

Valtteri Huhtahaara, lehtori
- varajäsen Anna Ontero, lehtori

Heikki Mustonen, lehtori
- varajäsen Harri Käpylä, opettaja

Heli Tolonen, asiakaspalvelusihteeri
- varajäsen Jarno Temonen, tietohallintopäällikkö

Juha Karlström, pääluottamusmies, JUKO
- varapääluottamusmies Veikko Vitikka, JUKO

Kalle Latola, pääluottamusmies, JUKO, tekniset

Lea Lakso, pääluottamusmies, JYTY
- varapääluottamusmies Mika Koivuranta

Virpi Jääskö, pääluottamusmies JHL
- varapääluottamusmies Jaana Papunen

Tuovi Pasma, työsuojeluvaltuutettu
- varatyösuojeluvaltuutettu Sirpa Karjalainen

Työnantajaa edustavat jäsenet

Jarmo Paloniemi, kuntayhtymäjohtaja-rehtori, puheenjohtaja
- varajäsen Seija Tiitto-Komminaho, hallintojohtaja

Raija Näppä, vararehtori
- varajäsen Teija Tolonen, yksikönjohtaja

Jyrki Ojala, henkilöstöjohtaja
- varajäsen Vesa Pitsinki, vs. kiinteistöjohtaja

Osekk bttom image