Työsuojelun yhteistoimintahenkilöstö

Työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön keskeisiä tehtäviä on arvioida aloitteellisesti työympäristöä, tunnistaa häiriöitä ja oireita sekä tehdä ehdotuksia niiden poistamiseksi. Toiminta tapahtuu yhteistyössä esimiesten ja työntekijöiden sekä työterveyshuollon kanssa. Vastuu työturvallisuudesta ja työterveydestä sekä päätösvalta toimenpiteistä on työnantajalla.

Työsuojelutoimikuntana toimii kuntayhtymän henkilöstötoimikunta.

Kuntayhtymän työsuojelupäällikkö
- turvallisuuspäällikkö Petri Walter, p. 050 464 2005, petri. walter@osekk.fi

Työsuojeluvaltuutetut ja -varavaltuutetut

- Tuovi Pasma, työsuojeluvaltuutettu, p.050 317 4737, tuovi.pasma@osao.fi
- Sirpa Karjalainen, I varatyösuojeluvaltuutettu, p. 050 317 4612, sirpa.karjalainen@osao.fi

Osekk bttom image