Työsuojelun yhteistoimintahenkilöstö

Työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön keskeisiä tehtäviä on arvioida aloitteellisesti työympäristöä, tunnistaa häiriöitä ja oireita sekä tehdä ehdotuksia niiden poistamiseksi. Toiminta tapahtuu yhteistyössä esimiesten ja työntekijöiden sekä työterveyshuollon kanssa. Vastuu työturvallisuudesta ja työterveydestä sekä päätösvalta toimenpiteistä on työnantajalla.

Työsuojelutoimikuntana toimii kuntayhtymän henkilöstötoimikunta.

Kuntayhtymän työsuojelupäällikkö
- palvelupäällikkö Petri Heikkinen, p. 050 5124949, petri. heikkinen@osekk.fi

Työsuojeluvaltuutetut ja -varavaltuutetut

- Tuovi Pasma, työsuojeluvaltuutettu, p.050 3174737, tuovi.pasma@osao.fi
- Sirpa Karjalainen, I varatyösuojeluvaltuutettu, p. 050 3174612, sirpa.karjalainen@osao.fi
- Matti Hokkanen, II varatyösuojeluvaltuutettu, p. 050 4018583, mattii.hokkanen@osao.fi

Osekk bttom image