Osekkin palvelut

Osekkin organisaatiossa koulutuspalvelut ja sisäiset palvelutehtävät on eriytetty omiksi tulosalueikseen:

1. Osekkin koulutuspalvelut toteuttaa Oulun seudun ammattiopisto OSAO. Oppilaitoksen koulutusyksiköt tarjoavat myös koulutustehtäväänsä tukevia asiakaspalveluja. -> OSAO

2. Ylläpitäjäpalvelut -tulosalueella hoidettavia sisäisiä palvelutehtäviä ovat muun  muassa hallinto-, kehittämis-, henkilöstö-, IT-, kiinteistö-, opiskelija- ja talouspalvelut sekä viestintä.

Osekk-konserniin kuuluva OSAO Edu Oy tarjoaa monipuolisia lyhyt- ja täydennyskoulutuspalveluita. Koulutustarjontaan kuuluvat myös työelämällä tarjottavat räätälöidyt koulutuspalvelut sekä henkilöstön täydennyskoulutukset.

 

 

Osekk bttom image