Kansainvälistymispalvelut

Oulun seudun koulutuskuntayhtymän kansainvälistymisen lähtökohtana on opetuksen ja oppimisen laadullinen kehittäminen. Vahvasti verkostoituneessa Osekkissa kansainvälisyys on luonteva osa koko yhtymän toimintaa.

Kymmenet ulkomaalaiset opiskelija- ja asiantuntijavieraat tuovat vuosittain kansainvälisyyttä arkipäivään. Kotikansainvälisyyttä edistetään kv-kummitoiminnan ja erilaisten teemapäivien avulla. Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus työssäoppimiseen Euroopassa.

Kuntayhtymän henkilökunta voi kartuttaa ammatti- ja kansainvälisyystaitojaan ulkomaisilla työelämäjaksoilla. Useilla kansainvälisyyshankkeilla kehitetään ammattiosaamista ja elinikäisen oppimisen taitoja.

Lisätiedot:
- Oulu Vocational College

 

Osekk bttom image