Kehittämispalvelut

Kuntayhtymän toiminnan kehittämisen perustana on yhtymäkokouksen vahvistama kuntayhtymästrategia, jossa on määritelty kuntayhtymän perustehtävä, arvot, tavoitekuva sekä strategiset tavoitteet. -> Osekk 2020

Keskeinen strategian toimeenpanon väline on toiminta- ja taloussuunnitelma (TTS), joka laaditaan kolmivuotiskaudelle. Ensimmäinen suunnitelmavuosi on talousarviovuosi. TTS:n pohjalta laaditaan vuosittaiset käyttösuunnitelmat. -> Toiminta ja talous

Toimintajärjestelmä

Toimintajärjestelmä on laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä, joka edellytetään kaikilta ammatillisen koulutuksen järjestäjiltä. Osekkin toimintajärjestelmän dokumentaatio on kuvattu yhtymän henkilöstöintrassa.

Osekkin toimintajärjestelmä ->

Hanketoiminta

Hankkeiden avulla kehitetään esimerkiksi oppimisympäristöjä, uudistetaan ohjaus- ja opetusmenetelmiä sekä edistetään yhtymän ja työelämän välistä yhteistyötä.

Tiedot käynnissä olevista hankkeista sekä hankeblogi ovat OSAOn sivustolla.

Oulu Innovation Alliance

Osekk on mukana Oulun innovaatioallianssissa (OIA). Kahdeksan OIA-sopimuskumppanin strateginen yhteistyö tähtää siihen, että Oulu vahvistaa paikkaansa kansainvälisenä ja Pohjoismaiden nopeimmin kasvavana kaupunkiseutuna. Ainutlaatuista on, että yhteistyössä ovat mukana kaikki koulutusasteet ja kaksi Suomen vahvaa sektoritutkimusyksikköä.

Oulu Innovation Alliance ->

Oulun kaupunkiseudun kasvussopimus

Yhtenä OIA:n sopijapuolista on Osekk allekirjoittanut Suomen valtion ja Oulun kaupunkiseudun välisen sopimuksen kasvusta ja yhdyskuntarakenteen kehittämisestä.

Kasvusopimusten avulla valtio ja kaupunkiseudut hakevat yhdessä uusia avauksia vauhdittamaan elinkeinoelämän kasvua. Kasvusopimuksilla toteutetaan hallituksen kilpailukykykärkihankkeen toimenpiteitä alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) käynnistämisestä. Sopimukset ovat luonteeltaan aiesopimuksia vuosille 2016 – 2018.

Kasvusopimukset ovat luettavissa työ- ja elinkeinoministeriön sivustolla.

Osekk bttom image