Kestävä kehitys

Kestävä kehitys Osekkissa sisältää ympäristöllisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen vastuun. Ympäristövastuun piiriin kuuluvat ilmastonmuutoksen hidastaminen ja siihen varautuminen, ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen, luonnonvarojen säästeliäs käyttö sekä jätemäärien vähentäminen.

Kestävä kehitys on Osekkin arkea. Ympäristönäkökulmat otetaan huomioon kaikessa toiminnassa. Opetuksessa kestävä kehitys on sisällytetty kaikkien tutkintojen opetussuunnitelmiin ja opetussuunnitelman yhteisen osan liitteenä olevaan Kestävän kehityksen toimeenpanosuunnitelmaan.

Lisätiedot

Suunnittelupäällikkö Seija Iwendorff, p. 050 570 9733, seija.iwendorff(at)osao.fi

Osekk bttom image