Säännöt

Perussopimus on yhtymän perustamisasiakirja, jolla kunnat ovat kuntalain mukaisesti sopineet yhteistoiminnasta ylläpitää, järjestää ja antaa ammatillista koulutusta ja aikuiskoulutusta sekä hoitaa kuntien puolesta yhtymäkokouksen päättämiä tehtäviä. Perussopimuksessa määrätään muun muassa yhtymäkokouksen ja -hallituksen tehtävistä.

Hallintosääntö on johtosääntö, joka sisältää muun muassa määräyksiä taloudenhoidosta, toimielinten ja viranhaltijoiden tehtävistä ja toimivallasta sekä kokousmenettelystä. Yhtymähallitus päättää toimivaltansa siirtämisestä hallintosäännön perusteella.

Konserniohje on kuntayhtymän omistajaohjauksen väline. Osekk-konsernin muodostavat koulutuskuntayhtymä ja sen tytäryhtiö OSAO Edy Oy.

Osekk bttom image