Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan sisäisiä menettely- ja toimintatapoja, joiden avulla pyritään varmistumaan kuntayhtymän tavoitteiden saavuttamisesta ja toiminnan laillisuudesta. Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa ja sillä tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan tavoitteiden saavuttamista uhkaavia tekijöitä.

Sisäinen tarkastus on osa sisäistä valvontaa. Se on operatiivisesta johdosta riippumatonta ja objektiivista arviointi-, varmistus- ja konsultointitoimintaa, jota yhtymähallitus ja kuntayhtymäjohtaja-rehtori käyttävät valvontavelvollisuutensa toteuttamiseen. Osekkin sisäisestä tarkastuksesta vastaa sisäinen tarkastaja.

Sisäisen valvonnan ohella kuntayhtymän valvontajärjestelmään kuuluu ulkoinen valvonta, jota toteuttavat kuntalain mukaisesti yhtymäkokouksen valitsemat tarkastuslautakunta ja tilintarkastusyhteisö.

Lisätiedot:
- sisäinen tarkastaja Tuulikki Holster, tuulikki.holster(at)osekk.fi, p. 050 5338 654

 

Osekk bttom image