Osekk 2020 -strategia

Kuntayhtymän toiminnan ja talouden suunnittelu perustuu yhtymäkokouksen 10.6.2014 vahvistamaan yhtymästrategiaan.

Osekk 2020 -strategia vastaa toimintaympäristön muutoksiin ja tulevaisuuden haasteisiin, joita ovat muun muassa koulutusrakenteiden muutokset, rahoituksen muuttuminen tulospainotteisempaan suuntaan sekä koulutuksen ylläpitäjäjärjestelmän muutokset.

Strategian mukaan Osekkin perustehtävä on vastata opiskelijoiden ja työelämän osaamistarpeisiin Pohjois-Suomessa. Visioksi on asetettu olla ammatillisen koulutuksen ja työelämän rohkea uudistaja. Strategiassa määritellyistä arvoista oikeudenmukaisuus ja vastuullisuus antavat raamit toiminnalle, jonka keskiössä ovat luovuus ja rohkeus.

- Osekk 2020 -strategia

- Strategian esittelydia

Strategian esittelyvideo: 

Osekk bttom image