Toiminta- ja taloussuunnittelu

Yhtymästrategiaan perustuvassa toiminta- ja taloussuunnitelmassa sekä talousarviossa yhtymäkokous hyväksyy kuntayhtymälle vuosittain suunnittelukauden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. 

Suunnitelmassa linjataan tavoitteet ja toimenpiteet pääsääntöisesti kolmelle suunnitteluvuodelle, joista ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi.

Suunnitelmien toteutumista seurataan muun muassa tilinpäätöksessä. Arviointiprosessin kautta saatava tieto hyödynnetään seuraavan vuoden suunnittelussa.

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 - 2020

Tilinpäätös 2017

Henkilöstöraportti 2017

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2016

 

 

 

.

Osekk bttom image