Toimintajärjestelmä

Toimintajärjestelmä on laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä, joka edellytetään kaikilta ammatillisen koulutuksen järjestäjiltä.

Toimintajärjestelmällä tarkoitetaan kokonaisuutta, jolla yhtymä saavuttaa strategiassa asetetut tavoitteet. Toimintajärjestelmä perustuu jatkuvan kehityksen periaatteelle: suunnittele - toteuta - arvioi - paranna.

Toiminta on määritetty prosesseina. Pääprosesseja ovat
- osaamisen tuottaminen,
- strateginen johtaminen ja
- yhteisten palveluiden tuottaminen.

Osaamisen tuottaminen on ydinprosessi, jota muut prosessit tukevat.

Toimintajärjestelmä sisältää
- toimintatavat, jolla strategiaa toteutetaan
- ohjeet, säännöt ja sopimukset, joissa määritetään toimintatavat
- organisaation, jonka rakenne on strategian toteuttamisen mukainen
- osaavan henkilöstön
- jaokset, tiimit ja työryhmät, jotka kehittävät yhteisiä toimintatapoja
- kumppanit, sidosryhmät ja verkostot
- oppimis- ja työympäristöt sekä työn tekemisen välineet, kuten laitteet ja ohjelmistot
- toiminnan arviointi- ja palautejärjestelmän, joka tuottaa tietoa toiminnan kehittämiseksi ja kertoo miten tavoitteet on saavutettu.

Oulun seudun koulutuskuntayhtymän toimintajärjestelmän dokumentaatio on kuvattu yhtymän henkilöstöintrassa.

 Lisätiedot:
- suunnittelija Sauli Alaruikka, sauli.alaruikka(at)osekk.fi, p. 050 5828 899
- suunnittelija Raili Karttunen, raili.karttunen(at)osekk.fi, p. 050 4638 744

Osekk bttom image