Itsearviointi - päivän sana!

Toimintajärjestelmämme itsearviointi on käynnissä. Olemme Osekkissa viime päivinä arvioineet niin koulutustamme kuin muutakin toimintaamme laajalla osallistujajoukolla. Me puhumme Osekkin toimintajärjestelmän itsearvioinnista. Opetus- ja kulttuuriministeriö nimittäin edellyttää, että kaikki ammatillisen koulutuksen järjestäjät tekevät oman toiminta- /laadunhallintajärjestelmänsä itsearvioinnin nyt alkuvuoden aikana. Arviointien toteuttamista varten ministeriö on laatinut kriteeristön. Se on kunnioitusta herättävän laaja, sivuja on lähes 40…

Olen ollut työrukkasena arviointeja järjestelemässä. Se on ollut mukava mutta myös vaativa tehtävä, sillä pidämme yhteensä 11 arviointitilaisuutta viikon 9 loppuun mennessä. Arviointeihin osallistuu kymmenien ja kymmenien oman henkilöstön edustajien lisäksi myös opiskelijoiden, työelämän ja sidosryhmien edustajia. On todella hyvä, että arviointiryhmät ovat edustavia, sillä itsearvioinnissa haetaan konsensusta, yhteistä ymmärrystä toimintamme tasosta. Tason määrittäminen tapahtuu ministeriön kriteeristön perusteella.

Olemme tällä hetkellä jo voiton puolella: olemme jo arvioineet yli puolet kriteeristön arviointikohteista. Ja kyllä - itsearviointi on osoittautunut erinomaiseksi keinoksi käydä perusteellisesti läpi omaa toimintaa ja löytää niin vahvuuksia kuin kehittämiskohteita. Saamme tulosten perusteella mukavasti koottua oman kehittämissuunnitelmamme, mutta samalla kannattaa olla tyytyväinen hyviksi havaittuihin toimintatapoihin ja tuloksiin. Sen lisäksi, että käytämme tuloksia toimintamme kehittämiseen, on niillä merkitystä myös uusien ammatillisen koulutuksen järjestämislupiin. Arvioinnin tulokset ovat yksi tausta-aineisto, kun myönnetään uudet, vuoden 2017 alussa voimaan tulevat järjestämisluvat.

Arviointi ei välttämättä jää nyt käynnissä olevaan itsearviointiin. Nimittäin 15 % koulutuksen järjestäjistä valitaan itsearviointien jälkeen ulkoisen arvioinnin kohteeksi. Ne tehdään huhti-toukokuun aikana. Saas nähdä, pääsemmekö arvioinnin kohteeksi! Se selviää maaliskuun lopulla. Ulkoisen arvioinnin ajatuksena on arvioida itsearviointien validiteetti, eli onko arvioinnit on tehty totuudenmukaisesti. Ulkoinen arviointi, vaikka se voisi äkkiseltään kuullostaan ”ei niin toivottavalta” olisi kyllä hyvä asia. Siinä saisi ulkopuolisen tahon arvion toiminnastamme ja sellaiselle on aina tarvetta. Sitä odotellen.

Arviointiterveisin

Sauli Alaruikka
suunnittelija, laatukoordinaattori

Lähettäjä: Suunnittelija Sauli Alaruikka 20 helmikuuta 2015 klo 7:34
Tunnisteet: arviointi, järjestämislupa, laatu, toimintajärjestelmä,
Osekk bttom image