Johtaja Paloniemi: Osekk 20 vuotta ja ammatillisen koulutuksen reformi

Pohjois-Suomen suurin ammatillisen koulutuksen ylläpitäjä Osekk eli Oulun seudun koulutuskuntayhtymä täyttää kuluvana vuonna 20 vuotta. Kuntayhtymä on tuona aikana kokenut useita muodonmuutoksia. Aina vuoteen 2014 Osekk järjesti sekä toisen asteen ammatillista koulutusta että ammattikorkeakoulutusta. Vuoden 2014 alussa Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) aloitti omana itsenäisenä osakeyhtiönään, ja tällä hetkellä lähes 1000 työntekijän Osekkin ytimen muodostaa yli 11 000 opiskelijan Oulun seudun ammattiopisto OSAO.Osekkin perustehtävä on vastata opiskelijoiden ja työelämän osaamistarpeisiin Pohjois-Suomessa. Tavoitteena on olla rohkea ammatillisen koulutuksen ja työelämän uudistaja.

Sipilän hallituksen koulutustavoitteissa puhutaan ammatillisen koulutuksen reformista. Hallitus tavoittelee koulutuksen tehostamista ja mukana on myös opiskelijoiden yksikköhinnan eli koulutuksenjärjestäjien euromääräisen tulovirran pienentymistä. Säästötoimet eivät ole uusi asia; esimerkiksi Osekkilla on käytössä vuonna 2016 noin 12 miljoonaa euroa vähemmän valtiolta tulevaa opiskelijarahaa kuin vuonna 2012.

Ammatillisen koulutuksen reformi voi kuulostaa uudelta asialta, mutta koulutuskenttä on jatkuvassa muutostilassa. Osekk ja OSAO ovat vastanneet haasteisiin kohtuullisen onnistuneesti: ammattiopistostrategian toteutuksen myötä OSAOsta on muodostunut Pohjois-Suomen toiminnallisesti laaja-alaisin ammatillisen koulutuksen toimija. OSAO on kouluttanut hyvällä menestyksellä jo vuosia sekä nuoria että aikuisia. Usein OSAOn aikuiskoulutus jää hieman nuorten koulutuksen varjoon, vaikka meillä on vuosittain lähes 5000 aikuisopiskelijaa - heistä hieman yli 1000 oppisopimuskoulutuksessa. Monipuolisilla eri ikäryhmiin kohdistuvilla koulutuksilla olemme pystyneet vastaamaan vähenevään koulutusrahaan: nuoret ja aikuiset käyttävät samoja tiloja ja kalustoa – myös opettajat ja kouluttajat ovat pääsääntöisesti samoja. Tuloksena ovat olleet hyvät pedagogiset tulokset ja tasapainoinen talous.

Elokuun alusta 2015 ammatillisessa koulutuksessa toteutetaan opetussuunnitelmauudistus. Sen tarkoituksena on joustavoittaa opintopolkuja. Kyseinen uudistus onnistuessaan tarkoittaa entistä yksilöllisempiä opintoja, mikä haastaa ammatillisen koulutuksen opettajat entistä aktiivisempaan oman työnsä kehittämiseen. Yhtä selvää on myös vaade ammatillisen koulutuksen työelämäläheisyyden lisääntymisestä; jatkossa opintoja toteutetaan entistä enemmän työpaikoilla. 20-vuotiaan Osekkin ylläpitämä OSAO on valmis reformiin – jälleen kerran.

Jarmo Paloniemi
yhtymäjohtaja-rehtori

Lähettäjä: Jarmo Paloniemi, Oulun seudun koulutuskuntayhtymän johtaja ja Oulun seudun ammattiopiston rehtori 17 elokuuta 2015 klo 6:50
Tunnisteet: hallitusohjelma, historia, juhlavuosi, opetussuunnitelma, säästöt,
Osekk bttom image