Johtaja Paloniemi: Vuoden 2015 tulokset vankka peruskivi tulevalle

Oulun seudun koulutuskuntayhtymän vuotta 2015 voidaan kuvata yhdellä sanalla: onnistunut. Osekkin ja sen ylläpitämän Oulun seudun ammattiopisto OSAOn toiminta oli jälleen kerran muutoksessa, johon oli valmistauduttu uuden strategian ja hallintosäännön myötä. 

Vuoteen 2020 ulottuvan strategian mukaan pyrimme olemaan aktiivinen ammatillisen koulutuksen toimija ja työelämän muutosvoima. Hallintosäännön uudistuksessa yksi merkittävimmistä muutoksista oli kuntayhtymäjohtajan ja ammattiopiston rehtorin virkojen yhdistäminen kuntayhtymäjohtaja-rehtorin viraksi. Samaan aikaan otettiin käyttöön vararehtorin tehtävä, jota hoitaa OSAOn kehittämisjohtaja. Vararehtori toimii myös kuntayhtymäjohtaja-rehtorin varahenkilönä. Kokemukset ensimmäiseltä vuodelta tämän järjestelyn osalta ovat positiiviset.

Vuoden 2015 aikana opiskelijoista saatu raha väheni edelleen, mutta sen aiheuttamat toiminnalliset haasteet onnistuttiin selvittämään. Syynä oli kolme perusasiaa: henkilöstön määrän vähentyminen eläköitymisten ja määräaikaisten työtehtävien päättymisen kautta, kiinteistöjen tehokkaampi käyttö sekä hyvät pedagogiset tulokset. Tämä kolmio varmisti Osekkille erittäin vahvan toiminnallisen ja taloudellisen tuloksen. Edelleen "akilleenkantapäänä" kuntayhtymällä on iso velkamäärä; tosin velka on syntynyt siitä, että olemme pitäneet huolta oppimis- ja työskentely-ympäristöistä. Hyvä teesi onkin "säästä ennen seinistä kuin ihmisistä". Osekkin velkamäärä myös väheni lähes neljä miljoonaa euroa, ja myös alhaiset korot helpottavat tilannetta.

Oulun seudun ammattiopiston pedagoginen tulos valtakunnallisessa vertailussa on vuosi vuodelta parantunut. Lokakuun 2015 tulokset kertovat Osekkin nousseen suurten koulutuksenjärjestäjien pedagogisten tulosten ykköseksi. OSAOssa on vuosia tehty töitä opetuksen ja ohjauksen kehittämiseen. Henkilöstöä on täydennyskoulutettu ja opetuksen tukitoimintoihin on lisätty resurssia. Tulokset puhuvat puolestaan: eroamiset ovat vähentyneet, läpäisy on tehostunut ja koulutuksen vaikuttavuus on parantunut eli opiskelijat työllistyvät koulutuksen jälkeen hyvin.

Elokuussa 2015 otettiin ammatillisessa oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa käyttöön osaamispisteet. Tämä valtakunnallinen uudistus tapahtui yhtä aikaa opetussuunnitelmauudistuksen kanssa - seurauksena oli massiivinen määrä päällekkäistä valmistelua ja kiire. Tästäkin selvittiin, mutta Opetushallituksen on syytä jatkossa kuunnella tarkemmin ammatillisen koulutuksen kentän ääntä, varsinkin rahoituksen kiristyessä entisestään. Koulutussisällöissä ammatillisten ja ammatillisia opintoja tukevien oppiaineiden integrointi syventyi ja syvenee edelleen. Työpajamainen toiminta, valmennuksellinen opettajuus sekä tiimiopettaminen yleistyivät myös, ja kyseiset pedagogiset ratkaisut painottuvat tulevia vuosina entistä enemmän.

Vuoden 2015 aikana tehty hyvä toiminnallinen ja taloudellinen tulos on vankka peruskivi uusille muutoksille. Taloudellisten resurssien pienentyminen voi ainoastaan hidastaa kehitystä - henkisten resurssien vaje pysäyttää kehityksen. Osekkin vuoden 2015 tulokset kertovat, että vahva henkilöstön osaaminen entistä niukempien talousaikojen aikana loi lopultakin vahvan tuloksen. Henkilöstö on sitoutunut muutosprosessiin ja on kyennyt muuttamaan omaa toimintaansa. Tätä asennetta tarvitaan jatkossakin.

Jarmo Paloniemi
kuntayhtymäjohtaja-rehtori

Osekkin vuoden 2015 tilinpäätös

Lähettäjä: Irja Simila 6 toukokuuta 2016 klo 7:21
Tunnisteet: arviointi, tilinpäätös,
Osekk bttom image