Kuntayhtymäjohtaja-rehtorin katsaus vuoteen 2016

Vuosi 2016 merkitsi jälleen suuria muutoksia Oulun seudun koulutuskuntayhtymän ja Oulun seudun ammattiopiston toiminnalle. Pääministeri Juha Sipilän hallituksen kaavailemat isot ammatillisen koulutuksen opiskelijayksikköhinnan leikkaukset vaativat reagointia. Osekkissa järjestettiinkin koko henkilöstöä koskeva YT-neuvottelu, kiin-teistöjen käytön tehostamista jatkettiin ja lähiopetuksen toteutuksessa toteutettiin iso "vallankumous".

Osekkin vuosittainen tulovirta ehtyy noin 11 miljoonalla eurolla vuodesta 2017 alkaen. YTn avulla henkilöstöä vähennettiin noin sadalla: pääpaino vähennyksissä oli määräaikaisten työsuhteiden vähentäminen sekä eläkkeelle lähteneiden työntekijöiden paikkojen täyttämättä jättäminen. Valitettavasti irtisanomisiltakaan ei vältytty.

Oulun seudun ammattiopistossa siirryttiin entistä enemmän tiimiopettajuuden suuntaan. Tämä on vaatinut opetushenkilöstöltä rajuja ponnistelua: rahamme eivät vain enää riitä vanhamuotoiseen koulutukseen. Yhä enemmän sekä nuoret että aikuiset opiskellevat samoissa ryhmissä, mutta edelleen on myös selkeästi jompaan kumpaan ikäryhmään keskittyneitä koulutusryhmiä. Osaamisperusteisuuden eteneminen on merkinnyt joustavampien koulutuspolkujen syntymistä. Tämä on tarkoittanut sitä, että opiskelijat valmistuvat entistä enemmän omaan tahtiin tai jotkut ovat työssäoppimispaikoilla aiempaa enemmän. Vanhanaikainen rahoitusmalli ei valitettavasti kannusta koulutuksenjärjestäjiä nopeutettuihin koulutuspolkuihin - päinvastoin, vaikka kyseinen toteutustapa on sekä yksilölle että yhteiskunnalle järkevä.

Osekkin kiinteistöjen käytön tehostaminen jatkui vuoden 2016 aikana. Kyseessä on selkeä jatkumo, jonka loppua ei näy vielä vuosiin. Osekkin päävuokralainen Oulun ammattikorkeakoulu Oy teki päätöksen muuttaa Kotkantien ja Teuvo Pakkalankadun toiminnot vuoteen 2020 mennessä Linnanmaan kampukselle. Teuvo Pakkalankadulle saamme Oulun kaupungin lukiotoimintaa, mutta Kotkantien tilojen osalta suunnitelmat ovat alkutekijöissään.

Yhtymähallitus linjasi lokakuussa 2016, että Myllytullin kiinteistö tyhjennetään. Noin 1000 opiskelijaa ja 150 henkilökuntaan kuuluvaa muuttaa joko Kontinkankaalle tai Kaukovainiolle. Tämä tarkoittaa koulutuksen keskittymistä entistä enemmän kahdelle edellä mainitulle kampukselle. Saamme operaatiolla isoja kustannussäästöjä ja myöhemmin myös Myllytullin tontin myynnillä merkittäviä tuloja. Nämä operaatiot auttavat ydintoiminnan eli koulutuksen toteutuksen turvaamisessa. Kyseiset muutot eivät ole mahdollisia ilman varsin merkittäviä muutostöitä.

Ammatillisen koulutuksen reformi ei ole tätä kirjoittaessa edennyt laiksi saakka. Reformiin kuuluvat vapaaehtoiset koulutuksenjärjestäjien toimintojen yhdistämiset. Oulun kaupunki on tehnyt päätöksen, jonka mukaan Oulun aikuiskoulutuskeskus Oy:n toiminnot siirtyvät vuoden 2018 alusta Oulun seudun koulutuskuntayhtymään. Asiaa valmisteltiin vuoden 2016 aikana työryhmässä, jossa oli Oulun kaupungin, OAKKin ja Osekkin edustajat. Käytännön operatiiviset toimet valmistellaan vuoden 2017 aikana.

Vuoden 2016 aikuiskoulutusvalmisteluihin kuului myös Osekkin tytäryhtiö OSAO Edu Oyn toiminnan käynnistys, joka konkretisoitui vuoden 2017 alusta. OSAO Edu Oy hoitaa jatkossa yhtymän markkinaehtoisen aikuiskoulutuksen.

Osekkin vuoden 2016 taloudellista tulosta voidaan pitää vuosikatteen osalta erinomaisena. Haasteet tuleville vuosille ovat kuitenkin melkoiset, ja kovat taloudelliset leikkaukset asettavat paineita koko toiminnalle. Taloudellisen tuloksen taustalla oli reagointi valtionrahoituksen muutokseen mutta myös hyvät pedagogiset tulokset: henkilöstö on tehnyt vastuullisesti työtä entistä haastavimmissa muutosolosuhteissa. Hyvä taloudellinen tulos helpottaa vuosien 2017 ja 2018 toimintaa, mutta ei vapauta uusilta muutoksilta.

Jarmo Paloniemi
kuntayhtymäjohtaja-rehtori

Katsaus on julkaistu Osekkin tilinpäätös-toimintakertomuksessa 2016

Lähettäjä: Irja Simila 1 kesäkuuta 2017 klo 9:10
Tunnisteet:
Osekk bttom image