Hyviä työntekijöitä yrityksille

Ammatillisesta koulutuksesta työllistytään paremmin kuin koskaan. Oppilaitoksen tärkein tehtävä on kuunnella yritysten ja julkisen sektorin tarpeita.

Ammatillinen oppilaitos ei ole itseään vaan yhteiskuntaa varten.

– Meidän pitää jatkuvasti kuunnella herkällä korvalla yrityksiä ja yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia. Dialogi on ensisijaisen tärkeää, kun tunnustelemme, millaiselle ammatilliselle koulutukselle on tarvetta. Tässä täytyy olla vähän ennustajakin, sanoo OSAOn rehtori Jarmo Paloniemi.

Ammatillinen koulutus on muuttunut viime vuosikymmeninä valtavasti.

– Monella on vieläkin se vanha mielikuva, että opiskelijat käyvät läpi samat opinnot. Niin ei kuitenkaan ole todellisuudessa ollut enää pitkään aikaan. Yksilöllinen opintopolku on tätä päivää, ja parhaassa tapauksessa se säästää sekä opiskelijan aikaa että veronmaksajien rahoja.

Täsmäkoulutusta työntekijöille

Ammatillisen koulutuksen tärkein tehtävä on kouluttaa ammattilaisia työelämän tarpeisiin.

– Meillä on enemmän ammatteja kuin koskaan aiemmin, ja koko ajan syntyy uusia. Vaikka työttömyydestä puhutaan, meidän opiskelijoistamme yhdeksänkymmentä prosenttia työllistyy. On aloja, joilla on huutava pula koulutetusta työvoimasta.

Ammatillisen oppilaitoksen tuloksekkaan toiminnan avainsana on vankka työelämäyhteistyö. Jopa puolet opinnoista voidaan toteuttaa työpaikoilla.

– Kun yritys tarvitsee työntekijöitä, me voimme rekrytoida opiskelijat ja kouluttaa heidät. Tällainen on meillä esimerkiksi Arina-polku, jossa koulutetaan merkonomeja. Toinen vaihtoehto on, että tarjoamme täsmäkoulutusta yrityksen omille työntekijöille. Tällaista mallia on meillä OSAOssa toteutettu esimerkiksi Stora Ensolle, Paloniemi kertoo.

Lähettäjä: Jutun on toimittanut Kati Valjus. Haastattelu on tehty Kauppalehden Optioon 1/2019. 23 tammikuuta 2019 klo 13:36
Tunnisteet: #amisreformi, #työelämä, #uusiamis,
Osekk bttom image