Osekk käynnistää koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut

23 marraskuu 2015

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä aloittaa koko henkilökuntaa koskevat yhteistoimintaneuvottelut taloudellisilla ja tuotannollisilla sekä toiminnan uudelleen järjestelyistä johtuvilla perusteilla. Yhtymähallitus päätti asiasta kokouksessaan 23.11.2015.

Vuosina 2017 - 2019 valtakunnalliset ammatillisen koulutuksen menoleikkaukset ovat 190 miljoonaa euroa, josta Osekkiin kohdistuu arviolta 10 - 11 miljoonaa euroa.

Rahoitusleikkausten lisäksi yhteistoimintaneuvottelujen aloittamisen perusteina ovat yksikkörakenteiden muutokset sekä ammatillisen koulutuksen tutkinnonuudistus, joka muuttaa koulutuksen sisältöjä ja tutkinnonkestoaikoja. Myös näyttötutkintoperusteisten opiskelijoiden määrän kasvu sekä muun muassa tutkintojen henkilökohtaistamisesta johtuva opiskeluaikojen lyheneminen tarkoittavat käytännössä rahoituksen vähenemistä.

Henkilöstökulujen osalta sopeuttamistarpeeksi vuoden 2015 tasosta vuoden 2017 loppuun arvioidaan noin 5,5 miljoonaa euroa ja vuonna 2018 noin 1,5 miljoonaa euroa.

Yhteistoimintaneuvottelut voivat johtaa määräaikaisten työtehtävien päättymisiin, työtehtävien muuttamisiin, siirtoihin tehtävistä toisiin, työtehtävien yhdistämisiin, muutoksiin työ- ja virkasuhteen ehdoissa sekä osa-aikaistamisiin. Lisäksi on mahdollista, että tarvitaan koko henkilöstön lomautusta. Ensisijaisesti pyritään säästötarpeet toteuttamaan edellä mainituilla keinoilla, mutta mikäli muut keinot eivät riitä, joudutaan turvautumaan myös henkilöiden irtisanomiseen.

Yt-neuvottelujen arvioidaan päättyvän maalis-huhtikuussa 2016. Osekk pyrkii tekemään yhteistoimintaneuvottelujen perusteella harkittavat päätökset mahdollisista irtisanomisista, osa-aikaistamisista ja lomauttamisista mahdollisimman pian yhteistoiminta-neuvottelujen päättymisen jälkeen. Mahdolliset irtisanomiset, lomauttamiset tai osa-aikaistamiset pannaan toimeen vuoden 2016 ja 2017 aikana.

Lisätiedot: kuntayhtymäjohtaja-rehtori Jarmo Paloniemi, jarmo.paloniemi@osekk.fi, p. 050 538 3929.

Osekk bttom image