Osekkin yhteistoimintaneuvottelut päättyneet

31 maaliskuu 2016

Oulun seudun koulutuskuntayhtymässä (Osekk) marraskuussa 2015 käynnistetyt yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet 31.3.2016.

Työvoiman käytön mahdollisesta vähentämisestä taloudellisilla ja tuotannollisilla sekä toiminnan uudelleen järjestelyistä johtuvilla perusteilla käydyt neuvottelut koskivat kuntayhtymän kaikkia yksikköjä ja toimintoja ja siten koko henkilökuntaa, yhteensä 920 henkilöä.

Taloudellisina ja tuotannollisina perusteina neuvotteluille olivat valtakunnalliset ammatilliseen koulutukseen vuosina 2017 – 2019 kohdistuvat 190 miljoonan euron rahoitusleikkaukset, joista on arvoitu Osekkin toimintaan kohdistuvan 10 –11 miljoonaa euroa. Osekkin henkilöstökulujen osalta sopeuttamistarpeeksi vuoden 2015 tasosta vuoden 2017 loppuun arvioidaan noin 5,5 miljoonaa euroa ja vuonna 2018 noin 1,5 miljoonaa euroa.

Rahoitusleikkausten lisäksi yt-neuvottelujen aloittamisen perusteina olivat koulutuksen sisältöjä ja kestoja muuttava ammatillisen koulutuksen tutkinnonuudistus sekä Oulun seudun ammattiopiston yksikkörakenteiden muutokset.

Neuvottelujen tavoitteena oli turvata Osekkin toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset antaa alueen työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin kohdentuvaa ammatillista koulutusta. Työnantajan ja työntekijöiden edustajien kesken käydyt neuvottelut sujuivat hyvässä hengessä.

Neuvottelujen aikana täsmentyi, että määräaikaisten työsuhteiden päättämiset, osa-aikaistamiset, irtisanomiset sekä siirrot ja eläköitymiset koskevat vuoden 2016 aikana yhteensä 108 henkilöä, joista opettajia on 73 ja muuta henkilökuntaa 35. Irtisanottavia on kuusi. Näillä toimilla saavutetaan noin 4,6 miljoonan euron säästö henkilöstömenoista. Yhtymähallitus päättää irtisanottavista, siirrettävistä ja osa-aikaistettavista 25.4.2016.

Henkilöstökulujen vähentämisen lisäksi talouden sopeuttamiseen tarvittava säästö saadaan kiinteistö- ja muista toiminnallisista kustannuksista.

Lisätiedot: kuntayhtymäjohtaja-rehtori Jarmo Paloniemi, p. 050 5383 929, jarmo.paloniemi@osekk.fi

Osekk bttom image