Yhtymäkokouksen 29.11.2016 päätöksiä

29 marraskuu 2016

Yhtymäkokous hyväksyi Osekkin toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2017 – 2019 ja talousarvion vuodelle 2017

Kuntayhtymäjohtaja-rehtori Jarmo Paloniemi toteaa TTS-katsauksessaan, ettei muutos lakkaa seuraavan kolmen vuoden aikana. Ammatillisen koulutuksen reformi haastaa uuteen ajatteluun ja uudenlaiseen pedagogiseen toteutukseen, eivätkä vanhat toimintamallit ole enää mahdollisia rahoituksen vähenemisen takiakaan.


Kustannukset sopeutetaan alenevaan tulorahoitukseen

Valtakunnallisen keskimääräisen opiskelijakohtaisen yksikköhinnan alenemisen takia Osekkin rahoitusennuste vuodelle 2017 on -12% kuluvaan vuoteen verrattuna. Perustutkintokoulutuksen opiskelijamäärän odotetaan pysyvän nykytasolla koko suunnitelmakauden.

Talousarvion 2017 toimintatuottoennuste on 106,5 M€, (TA 2016: 116,2 M€) ja toimintakuluennuste 99,7 M€ (TA 2016: 107 M€).

Vuoden 2017 vuosikatetavoite on 7,4 M€, mikä on 3M€ alempi kuin kuluvan vuoden alkuperäinen tavoite. Tulostavoite on negatiivinen, mutta tuloslaskelmat ovat koko suunnitelmakauden ylijäämäisiä. Lainoja lyhennetään suunnitellusti eikä uusia ole tarpeen nostaa.

Mikäli rahoituslain muutos toteutuu suunnitellusti, muuttaa se vuodesta 2018 alkaen rahoituksen perusteita tuloksista palkitsevaan suuntaan, mikä vahvistanee Osekkin rahoitusta.

Vuoden 2017 investointien kokonaismäärä 5,5 Me, josta rakennusinvestointien osuus on 3,5 M€. Suunnitelmakauden (2017-2021) suurimmat peruskorjaushankkeet ovat Kotkantie 2A:n peruskorjaukset sekä Kontinkankaalla Louhi-rakennuksen peruskorjaus ja Paasi-rakennuksessa Myllytullista siirtyvän hius- ja kauneudenhoitoalan tarpeisiin tehtävät tilamuutos- ja kalustustyöt, jotka toteutetaan vuoden 2017 aikana. Uudis- ja lisärakennushankkeita on suunnitelmakaudelle suunniteltu Muhokselle (kalustohalli) ja Kaukovainion Kotkantie 2:n kampukselle.


Ammatillisen koulutuksen reformiin vastataan uusilla toimintatavoilla

Ei-tutkintotavoitteisen koulutuksen järjestämisen lakisääteisiin vaatimuksiin vastataan perustamalla Osekkiin osakeyhtiö. Yhtiön tehtävänä on myös koordinoida näyttötutkintoperusteisen koulutuksen kansainvälistä vientiä.

Ammatillisen koulutuksen reformin myötä poistuvat nuorten ja aikuisten koulutuksen raja-aidat. Oppimisen ja työelämän muutokseen vastataan kehittämällä työelämän kanssa toteutettavia yhteistyömuotoja ja -menetelmiä sekä tekemällä ne näkyviksi. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen mahdollisuuksia lisätään ja toteutetaan koulutussopimusuudistus. Uuteen ajatteluun ja toimintatapoihin kuuluu myös digitaalisuuden haltuunotto.

Osekkin toimintajärjestelmää kehitetään tukemaan reformin toteuttamista ja yhtymän hallinnollisen rakenteen uudistamista jatketaan. Henkilöstö- ja koulutussuunnittelulla varmistetaan henkilöstöresurssien tarkoituksenmukainen suuntaaminen ja tehtävien tehokas hoitaminen. Ensi vuoden henkilöstömäärätavoite on 838 (syyskuun 2016: 863). Henkilöstömäärä alenee vuosina 2016 ja 2017 yhteensä yli sadalla henkilöllä.

-> TTS 2017 – 2019 -asiakirjaan

Luottamushenkilöiden toimikausi jatkuu toukokuun loppuun


Kuntavaalien ajankohdan siirtyminen huhtikuulle merkitsee valtuustokaudelle 2013 – 2016 valittujen toimielinten toimikauden jatkumista toukokuun 2017 loppuun tai siihen saakka kunnes uudet luottamushenkilöt on valittu. Osekkissa tämä koskee yhtymähallituksen ja tarkastuslautakunnan jäseniä ja varajäseniä.

Tarkastuslautakunnassa varajäsenvaihdos


Yhtymäkokous myönsi Erkki Kankaalle (Oulu) eron tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä ja valitsi hänen tilalleen Janne Kalinaisen.


Lisätiedot: Kuntayhtymäjohtaja-rehtori Jarmo Paloniemi, jarmo.paloniemi@osekk.fi, p. 050 5383 929

Osekk bttom image