Osekkin YT-neuvotteluja jatketaan

26 maaliskuu 2018

Oulun seudun koulutuskuntayhtymän (Osekk) yhteistoimintaneuvotteluja jatketaan 23.4.2018 saakka, koska henkilöstön vähentämistarpeen muutos on merkittävästi suurempi kuin joulukuussa 2017 on voitu arvioida. Alun perin YT-neuvottelut oli määrä saada päätökseen maaliskuun loppuun mennessä. YT-neuvotteluiden taustalla on Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy:n koulutustoiminnan siirtyminen kuntayhtymään vuoden alussa sekä se, että osa alkuvuoden koulutuksista on toteutunut ennakoitua heikommin.

Irtisanottavien ja osa-aikaistettavien yhteismäärä voi olla jopa 80 henkilöä aiemmin arvioidun 30 henkilön sijasta. Henkilöstön vähentämisen taloudelliset vaikutukset olisivat arvion mukaan enintään 1,5 miljoona euroa vuonna 2018 ja 3,5 miljoonaa euroa vuonna 2019.

Yhteistoimintaneuvottelut koskevat Osekkin kaikkia tulosalueita, kaikkia yksiköitä ja koko henkilöstöä. Neuvottelujen tavoitteena on turvata toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset järjestää alueen työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin kohdentuvaa ammatillista koulutusta.

Osekk on Hailuodon, Iin, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen, Oulun ja Tyrnävän omistama koulutuskuntayhtymä. Osekk vastaa opiskelijoiden ja työelämän osaamistarpeisiin Pohjois-Suomessa järjestämällä työelämäläheisiä koulutuspalveluja tulevaisuuden haasteita ennakoiden. Koulutuspalvelut toteuttaa Oulun seudun ammattiopisto OSAO. Osekkin henkilöstömäärä on 935 ja päätoimisia opiskelijoita on noin 10 000.

Lisätietoja: kuntayhtymäjohtaja-rehtori Jarmo Paloniemi, p. 050 5383 929

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 
Osekk bttom image