Osekkin YT-päätökset voimaan 1.6.

14 toukokuu 2018

Oulun seudun koulutuskuntayhtymän (Osekk) yhtymähallitus on päättänyt yhteistoimintaneuvotteluiden vaikutuksista henkilötasolla.

Osekk irtisanoo 46 henkilöä 1.6. alkaen. Irtisanomisen vaihtoehtona tarjotaan osa-aikatyötä 8 henkilölle, tehtävän muutosta 12 henkilölle ja siirtoa toiseen yksikköön 3 henkilölle sekä muita palvelussuhteen muutoksia 9 henkilölle.

Osekk tarjoaa tukea irtisanottaville ja työyhteisölle yhdessä työterveyden, seurakunnan, TE-palveluiden ja muiden toimijoiden kanssa.

Yhteistoimintaneuvottelut koskivat Osekkin kaikkia tulosalueita, kaikkia yksiköitä ja koko henkilöstöä. YT-neuvotteluiden syinä olivat työvoimakoulutusten väheneminen, uuden ammatillisen koulutuksen lain mukanaan tuomat muutokset sekä Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy:n koulutustoiminnan siirtyminen kuntayhtymään vuoden alussa.

Osekk on Hailuodon, Iin, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen, Oulun ja Tyrnävän omistama koulutuskuntayhtymä. Osekk vastaa opiskelijoiden ja työelämän osaamistarpeisiin Pohjois-Suomessa järjestämällä työelämäläheisiä koulutuspalveluja tulevaisuuden haasteita ennakoiden. Koulutuspalvelut toteuttaa Oulun seudun ammattiopisto OSAO. Osekkin nykyinen henkilöstömäärä on noin 930 ja päätoimisia opiskelijoita on noin 10 000.

Lisätietoja: kuntayhtymäjohtaja-rehtori Jarmo Paloniemi, p. 050 5383 929

Osekk bttom image