Osekkille 2 ME strategiarahaa

25 kesäkuu 2018

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt myöntää 34 miljoonaa euroa ammatillisen koulutuksen strategiarahoitusta. Strategiarahaa sai 68 koulutuksen järjestäjää.

Oulun seudun koulutuskuntayhtymälle (Osekk) ministeriö myönsi 1 970 000 euroa, josta Osekk käyttää 510 000 ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoon ja 1 460 000 euroa Osekkin ja Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy:n yhdistymiseen.

Kuntayhtymäjohtaja-rehtori Jarmo Paloniemi on tyytyväinen saatuun rahoitukseen.

- Ammatillisen koulutuksen yhdistyminen Oulun kaupunkikonsernissa on vaatinut sekä henkistä että taloudellista panostusta. Uuden ammatillisen koulutuksen laki vaatii edelleen paljon työtä, joten sen toimeenpanoon saatu raha tulee tarpeeseen, painottaa Paloniemi.

Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä uudistettiin osana ammatillisen koulutuksen reformia 1.1.2018. Rahoitus jakautuu laskennalliseen perus-, suoritus- ja vaikuttavuusrahoitukseen sekä strategiarahoitukseen. Vuosittain jaettavan strategiarahoituksen osuus on enintään neljä prosenttia valtion talousarvion ammatillisen koulutuksen määrärahasta. Loppuosa ammatillisen koulutuksen määrärahasta myönnetään laskennallisin perustein.

Tänä vuonna suurin osa rahoituksesta myönnettiin ammatillisen koulutuksen järjestäjille toimintakulttuurin uudistamiseen reformin tavoitteiden mukaiseksi sekä vastaamaan digitaalisen murroksen tuomiin haasteisiin. Lisäksi strategiarahoituksella tuetaan koulutuksen järjestäjien fuusioita ja ammattitaitokilpailujen järjestämistä.

- Vuoden vaihteessa voimaan astunut ammatillisen koulutuksen reformi on suurin koulutusuudistus kahteen vuosikymmeneen, ja yhteinen tehtävämme on varmistaa toteutuksen onnistuminen. Uuden rahoitusmallin mukaisella strategiarahoituksella voimme tukea tätä työtä koulutuksenjärjestäjätasolla. Toimiva ammatillinen koulutus on erityisen tärkeää nyt, kun talouden kasvun myötä työelämä tarvitsee osaajia kaikkialla Suomessa, opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen sanoo.

Lisätietoja kuntayhtymäjohtaja-rehtori Jarmo Paloniemi, p. 050 5383 929

Osekk bttom image