Osekkin yhteistoimintaneuvottelut päättyneet

25 syyskuu 2017

Oulun seudun koulutuskuntayhtymässä (Osekk) 31.7.2017 käynnistetyt yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet tänään 25.9.2017.

Käydyt neuvottelut työvoiman käytön mahdollisesta vähentämisestä taloudellisilla ja tuotannollisilla sekä toiminnan uudelleen järjestelyistä johtuvilla perusteilla koskivat kuntayhtymän kaikkia yksikköjä ja toimintoja ja siten koko henkilökuntaa, yhteensä 801 henkilöä.

Taloudellisina ja tuotannollisina perusteina neuvotteluille olivat valtakunnalliset ammatilliseen koulutukseen kohdistuvat rahoitusleikkaukset. Osekkiin on vuonna 2017 kohdistunut 11 miljoonan tulorahoituksen leikkaus vuoteen 2016 verrattuna. Vuoden 2018 talousarviossa rahoituksen määrän arvioidaan vähenevän vielä 3,7 miljoonaa euroa vuoteen 2017 verrattuna. Henkilöstökulujen aikaisemmin arvioitu toiminnan sopeuttamistarve on talousarvion mukaan vuoden 2016 tasosta vuoden 2017 loppuun asti noin 2,8 miljoonaa euroa ja vuonna 2018 noin 0,8 miljoonaa euroa. Rahoituksen tuleva leikkaus lisää henkilöstökulujen leikkaustarvetta vielä entisestään.

Rahoitusleikkausten lisäksi yt-neuvottelujen aloittamisen perusteina olivat koulutuksen sisältöjä ja kestoja muuttava ammatillisen koulutuksen tutkinnonuudistus, Oulun seudun ammattiopiston yksikkörakenteiden muutokset sekä muutokset aloituspaikkojen painotuksissa osaamisalojen välillä. Neuvotteluissa kiinnitettiin huomiota niihin tutkintoihin ja koulutusaloihin, joilla on ollut heikko vetovoima, alhainen läpäisyprosentti tai huono vaikuttavuus.

Neuvottelujen aikana täsmentyi, että määräaikaisten työsuhteiden päättämiset, osa-aikaistamiset, irtisanomiset sekä siirrot ja eläköitymiset koskevat vuosien 2017-2018 aikana yhteensä 32 henkilöä, joista opettajia 18 ja muuta henkilökuntaa 14. Irtisanottavia on neljä ja osa-aikaistettavia kaksi. Näillä toimilla saavutetaan vuositasolla noin 1,5 miljoonan euron säästö henkilöstömenoista. Lisäksi kaksi henkilöä siirretään toisiin tehtäviin.

Yhtymähallitus päättää irtisanottavista, siirrettävistä ja osa-aikaistettavista 30.10.2017.

Henkilöstökulujen vähentämisen lisäksi talouden sopeuttamiseen haetaan säästöjä kiinteistö- ja muista toiminnallisista kustannuksista.

Lisätiedot: kuntayhtymäjohtaja-rehtori Jarmo Paloniemi, p. 050 5383 929, jarmo.paloniemi@osekk.fi

Osekk bttom image