Tarjouspyyntö opetusnavetan varallaolosta

11 toukokuu 2018

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (Osekk) on ulkoistamassa Oulun seudun ammattiopiston Muhoksen yksikön opetusnavetan yöaikaisen varallaolon ja pyytää mahdollisia palveluntarjoajia esittämään tarjouksen varallaolosta.

Palvelun sisältö on Muhoksen Matokorvessa sijaitsevan opetusnavetan automaattisen lypsyjärjestelmän hälytysten hoitaminen päivittäin klo 20:00 – 07:00 ja mahdollisten muiden varallaoloaikaisten navetassa ilmenevien tehtävien, kuten varallaoloaikaisten poikimisten, avustaminen. Vuosittain poikimisia on n. 60. Näistä osa ajoittuu varallaoloaikaan.

Varallaoloa pystyy hoitamaan osittain etänä: Lypsyjärjestelmän hälytykset tulevat matkapuhelimeen ja vaadittavan toimenpiteen voi mahdollisesti hoitaa käymättä paikan päällä. Tarvittaessa navetalle on pystyttävä tulemaan paikan päälle 1 tunnin sisällä lypsyjärjestelmän hälytyksestä. Keskimääräinen tarve tulla hälytyksen takia paikan päälle varallaoloaikana on ollut 3 kertaa kuukaudessa. Mahdollisia muita varallaoloaikaisia palvelutehtäviä, kuten poikivien eläinten tarkkailua, voi tehdä etänä. Kussakin tapauksessa palveluntarjoaja arvioi kuitenkin itse tarpeen mennä paikan päälle. Palvelun tarve on 365 päivää vuodessa. Sopimusaika on 1 vuosi ja siihen sisältyy optio kahdesta jatkovuodesta. Tilaaja seuraa palvelutarpeen toteutumista.

Palveluntarjoajalla on oltava riittävä operatiivinen osaaminen käytettävissä vaadittujen palveluiden hoitamiseen. Palveluntarjoajat kutsutaan haastatteluun. Palvelutarjoaja valitaan haastattelun ja hinnan perusteella.

Tarjouksesta on käytävä ilmi varallaolon arvonlisäveroton perushinta (€/vuosi), joka kattaa varallaolon ja etänä hoidetut tehtävät sekä tuntihinta, joka laskutetaan tehtävistä, jotka hoidetaan varallaoloaikana paikan päällä. Hankinnassa noudatetaan tilaajavastuulakia. Voittaneelta tarjoajalta pyydetään tilaajavastuulain mukaiset selvitykset.

Tarjoukset pyydetään toimittamaan 31.5.2018 klo 12:00 mennessä. Tarjouspyynnön tarkkoihin tietoihin ja dokumentteihin voi tutustua Tarjouspalvelu -toimittajaportaalissa. Siellä voi myös jättää tarjouksen. Osoite on: https://tarjouspalvelu.fi/osekk/?tpg=dfd97b3c-8b1e-49fb-af59-63016f310a26. Tarjouksen voi lähettää myös kirjeitse määräaikaan mennessä osoitteeseen Osekk, Oulun seudun ammattiopisto, Muhoksen yksikkö, Kirkkotie 1, 91500 Muhos. Kuoreen merkintä ”Navetan varallaolotarjous”.

Päästäkseen tarjouspyynnön tarkkoihin tietoihin, tulee olla rekisteröitynyt Tarjouspalveluun. Rekisteröitymisen voi tehdä osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/osekk.

Lisätietoja tarjouspyyntöön liittyen antaa sähköpostitse yksikönjohtaja Kirsti Joki-Tokola, kirsti.joki-tokola@osao.fi.

Osekk bttom image