Uusi koneopetusrakennus harjassa Muhoksella

16 lokakuu 2019

Koulutuskuntayhtymä investoi OSAOn Muhoksen yksikköön rakentamalla koneopetusrakennuksen metsä- ja maatalouskoneiden korjaus- ja huoltokäyttöön. Rakennuksen harjannostajaisia vietetään 18.10.2019. 

Muhoksen Koivikkoon rakennettava uudisrakennus tarjoaa turvalliset ja nykyaikaiset tilat koneopetukseen sekä asianmukaiset sosiaalitilat opiskelijoille ja opettajille. Bruttoalaltaan noin 1300 m²:n rakennuksen on määrä valmistua vappuna 2020. Urakoitsijana toimii KTC Group Oy.

”Uusi rakennus tulee kovaan tarpeeseen. Meillä ei ole ollut metsäkoneiden korjaustiloja ja maatalouskoneiden huolto- ja korjaustilat jäivät auttamattoman pieniksi uusille isoille koneille”, sanoo OSAOn Muhoksen yksikönjohtaja Kirsti Joki-Tokola.

”Uuteen halliin mahtuu reilusti kolme isoa konetta. Väliseiniä ei ole, joten koko tilaa voidaan käyttää joustavasti ja turvallisesti metsä- ja maatalouskoneiden huoltoihin ja korjauksiin aina tilanteen mukaan ”, Joki-Tokola tarkentaa Muhoksen Koivikkoon rakennettavasta uudisrakennuksesta.

Maa- ja metsätalousalalta valmistuvat työllistyvät hyvin. Viime keväänä maatalousalalle valmistuneista opiskelijoista 90 % työllistyi tai jatkoi opintojaan, metsäalalla luku oli puolestaan 93 %. Koneopetushallia tullaan käyttämän yhteisesti molempien alojen kesken: ”Suunnittelussa on pyritty tilojen muunneltavuuteen, jotta niitä voitaisiin hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti”, sanoo Joki-Tokola.

OSAOn Muhoksen yksikössä on opiskelijoita lähes 300 ja henkilöstöä 50. Se kouluttaa autoalan, maatalousalan, metsäalan ja ravintola- ja catering-alan ammattilaisia. Lisäksi yksikkö tarjoaa näiden alojen lisä- ja täydennyskoulutusta.

Positiivisia näkymiä kiinteistöpuolella

Taloudellisesti tiukan viisivuotisjakson jälkeen on avautumassa positiivisia näkymiä myös kiinteistöpuolella. Muhoksen yksikön harjakorkeuteen noussut koneopetusrakennus on koulutuskuntayhtymän ensimmäinen uudisrakennus kuuteen vuoteen.

OSAOssa on tapahtunut paljon muutoksia, jotka tuovat paineita oppimisympäristöjen kehittämiseen. Perinteinen tapa antaa kaikille samaa luokkaopetusta on vaihtumassa osaamisen merkityksen korostamiseen ja henkilökohtaisiin oppimispolkuihin. ”Meille se tarkoittaa ratkaisuja, joilla vastaamme opetusyksiköiden pedagogisiin muutostarpeisiin”, sanoo kiinteistöjohtaja Ollipekka Huotari. Keskiössä ovat suuret kampukset ja niiden kehittäminen: tehokkaat, mielekkäät ratkaisut ja käytössä olevien rahojen ja toimivuuden optimointi.

Huotari toivoo koneopetusrakennuksen kaltaisen merkittävän 3 miljoonan investoinnin luovan uskoa positiiviseen tulevaisuuteen – niin Muhoksella kuin laajemminkin OSAOssa. ”Uskon, että modernit tilat parantavat koulutuksen ja yksikön vetovoimaa vielä entisestään. Tieto uusista tiloista ja paremmista oppimisympäristöistä kyllä kulkee hakijoiden parissa”, tietää Ollipekka Huotari.

Koulutuskuntayhtymän kiinteistöt sijaitsevat Oulussa, Kempeleessä, Limingassa ja Muhoksella. Kiinteistöjen kokonaisneliömäärä on 209 000 ja kiinteistöomaisuuden arvo noin 300 miljoonaa euroa. Vuodesta 1995 lukien koulutuskuntayhtymä on investoinut kiinteistöihin 180 miljoonaa euroa.

Kuvia rakennustyömaalta 1.10.2019. Kuvaaja Jouni Ylisuutari. 


Lisätietoja: kuntayhtymäjohtaja-rehtori Jarmo Paloniemi, p. 050 5383 929

Osekk bttom image